live activities

München
Onze missie is het beschermen en levend houden van de Europese talen en culturen. We willen de vaardigheden van onze in het buitenland wonende kinderen – en anderen – versterken en hun kennis verbreden.

We bieden meertaligheid, uitwisselingen, verschillende culturen, samenwerking, ervaring en projecten!

CONSIGLI

Ervaringen

Onze sterke punten zijn authenticiteit, bezieling, ervaring en een blik die steeds op een duurzame toekomst gericht is. Daarom willen we investeren in onze jongeren, in onze toekomst!

LABORATORI

Workshop

We willen kinderen en jongeren die in het buitenland wonen (net als andere geïnteresseerden) de mogelijkheid bieden om hun tweede taal te oefenen en zo te zorgen voor een grotere verbinding met die taal. Door uitwisselingen en activiteiten kunnen ze kennis maken met verschillende leefwerelden.

TUTOR&FAMILY

De Bijenkorf

Door dynamische en interactieve tools te gebruiken kunnen de jongeren hun leeftijdsgenoten ontmoeten en ook onze experts, die met empathie en op een ongedwongen manier met hen in contact zullen komen.

Winkelwagen