live activities

Mníchov
Našou snahou a poslaním je chrániť a zachovať európsku kultúru a jazyky pri živote. Radi by sme, okrem iného, rozšírili a posilnili vedomosti a poznatky našich detí, žijúcich v zahraničí.

Ponúkame viacjazyčnosť, odlišnú kultúru, spoluprácu, výmenu, skúsenosti a veľa projektov!

CONSIGLI

Izkušnje

Našou silnou stránkou je autenticita, skúsenosť a neustály pohľad vpred do budúcnosti. Preto chceme investovať do našich detí - do našej bubúcnosti.

LABORATORI

Workshop

Deťom a mladistvým žijúcim v zahraničí (ale rovnako aj ostatným záujemcom) ponúkame možnosť cvičiť ich materinský jazyk a zachovať si identitu prostredníctvom aktivít a porovnávaní, umožnením byť bližšie k odlišným svetom a kultúram života.

TUTOR&FAMILY

Skupnost

Použitie interaktívnych a dynamických metód umožní mladým ľuďom stretnúť sa s rovesníkmi a s našimi odborníkmi, ktorí im uľahčia primeraným spôsobom vybudovať si kontakty a empatiu.

Nákupný košík